Nhà Khang Điền thu về 850 tỷ từ phát hành riêng lẻ và cổ phiếu ESOP

Bốn quỹ ngoại, trong đó có Dragon Capital và VinaCapital, đã rót tổng cộng 416 tỷ vào Khang Điền trong đợt phát hành này.
Ngày 28/1, CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) đã hoàn thành phát hành 2,52 triệu cổ phiếu ESOP và phát hành riêng lẻ 48,48 triệu cổ phiếu cho 6 nhà phố đầu tư. Tổng số tiền thu về qua các đợt phát hành này là gần 850 tỷ đồng.
Cổ phiếu ESOP được phát hành với mức giá trị bằng mệnh giá trị , trong lúc này , giá cả phát hành cho cổ đông chiến lược là 17.000 đồng – thấp hơn 22% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu KDH là 21.700 đồng.
 
Trong số 48,48 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ, bốn quỹ ngoại đã mua 24,48 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền bỏ ra vào là 416 tỷ đồng, gồm:
+ Vietnam Enterprise Ltd, thuộc quỹ VOF quản lý bởi VinaCapital
+ VEIL Holdings Ltd, thuộc quỹ VEIL quản lý bởi Dragon Capital
+ Vietnam Equity Holding, quản lý bởi Saigon AM
+ Mutual Fund Elite, quản lý bởi PYM AM
VinaCapital, Dragon Capital và Saigon AM đều đã tham dự mua cổ phần của Khang Điền trong đợt phát hành riêng lẻ hồi tháng 5/2014.
Hai nhà mặt phố đầu tư trong nước tham dự mua cổ phần là Cty TNHH Đầu tư Tiên Lộc và Cty TNHH Đầu tư Lê Nguyễn.
Sau các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của nhà phố Khang Điền tăng từ 750 tỷ lên 1.260 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư nước ngoài sắm được 49% cổ phần.